Privacy Policy

Canuit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Canuit:
Franklin D. Rooseveltlaan 116,
5625 PD Eindhoven,
The Netherlands.
Tel.: +31 40 241 58 06 Email: [email protected]
website: www.canuit.com

Canuit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, Bulletin en convocaties, zowel
digitaal als schriftelijk.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Persoonsgegevens die Canuit verwerkt:
Canuit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Het betreft de volgende gegevens:

De NAW-gegevens ( Dhr./ Mevr.; Voor-naam of- letter(s); Achternaam; Straatnaam; postcode en woonplaats; Telefoonnummer; Emailadres;.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Canuit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw persoonsgegevens nodig voor het verzenden onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, Bulletin en convocaties, zowel digitaal als schriftelijk, worden bewaard tot intrekking van uw toestemming

Canuit verstrekt persoonsgegeven niet aan derden, tenzij en alleen als dit strikt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Canuit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: [email protected] of naar het postadres: Canuit, F.D. Rooseveltlaan 116, 5625 PD Eindhoven, Nederland.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Canuit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Canuit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Canuit maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Onze website maakt gerbuik van de volgende twee cookies:

Functionele cookies: deze zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord en je voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen. Ook onthouden ze welk artikel je in een webwinkel in een winkelmandje hebt geplaatst. En ze volgen hoe je door de website surft. Met deze informatie kan de website-eigenaar de werking van de website analyseren en verbeteren.

Analytische cookies: Deze meten websitebezoek, waarmee de eigenaar zijn website kan verbeteren. Denk aan het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s.